Velkoobchod225 386 130

Servis a reklamace225 386 191

Postup při uplatňování záruční reklamace pro zákazníky

 1. Výrobek zabalený ve vhodném obale (nejlepší originálním) reklamujte u prodejců, kde jste si ho zakoupili (s náležitostmi podle záručního listu a kompletním příslušenstvím)
 2. Prodejce požádejte o doklad o přijetí reklamace a poskytněte mu potřebné údaje
  k vyplnění reklamačního protokolu
 3. V případě, že z objektivních důvodů nemáte možnost reklamovat tovar u prodejce (nákup přes e-shopy), umožňujeme Vám individuální reklamaci/ žádost o záruční opravu. Vyplňte a odešlete reklamační protokol DSI na portálech DSI (www.dsicz.cz , www.edsi.cz). Tím jste zadali objednávku na svoz reklamovaného zboží do servisu.
 4. K reklamaci přiložte průvodní list (vytištěný reklamační protokol), dále postupujte podle postupu pro prodejce.

Postup při uplatňovaní záruční reklamace pro prodejce:

Záznam o reklamaci:
Centrální servis pro Českou a Slovenskou Republiku:

DSI Slovakia, spol. s r.o.
Letná 42,  040 01 Košice
Tel.: +42155 611 81 33, Fax: +42155 611 81 11
Tel. CZ: +420 225 386 191       
GSM: +420 917 660 642; +420 917 660 641       
e-mail: servis@dsi.sk, web: www.dsicz.cz


Postup při objednávání servisních služeb:

 1. Vyplňte reklamační protokol DSI (najdete v sekci „SERVIS" www.dsicz.cz , www.edsi.cz aj na www.kenwood.cz). Doplňte formální náležitosti a soupis příslušenství a odešlete elektronicky na náš e-mail.
 2. Výrobek zabalte do vhodného obalu (nejlepší originálního, s náležitostmi podle záručního listu a s kompletním příslušenstvím), aby se nepoškodil v průběhu přepravy.
  Do balíku vložte vyplněný reklamační protokol a záruční list.
 3. Reklamace bude vyzvednuta smluvním přepravcem společnosti DSI Czech zpravidla do 48h od objednání svozu. V případě, že se rozhodnete použít pro odeslání záruční opravy jinou přepravu, než smluvního přepravce DSI Czech, nebudeme akceptovat případnou refundaci těchto nákladů. DSI nenese žádnou odpovědnost za obsah zásilky a případné škody při přepravě reklamovaného zboží do servisu.
 4. Po opravě bude výrobek dodaný na místo uvedené v reklamačním protokolu.
 5. V případě objednávky pozáručního servisu, uveďte (jak je to možné) i předběžnou akceptovatelnou cenu za opravu. K ceně opravy Vám budou vyúčtovány i dopravní
  náklady podle ceníku.
 6. Pokyn pro Prodejce: Potvrďte zákazníkovi převzatí reklamace na Vašem interním dokladu.
 7. V případě, že předmětem reklamace bude výrobek, který nebyl dovezen společností DSI Czech (všechny výrobky jsou identifikovány podle výrobního čísla), nebude-li reklamace uznána za záruční, bude Vám nabídnuta pozáruční oprava. Související náklady si budete muset uplatnit u Vašeho Prodejce.
 8. Reklamace na výrobky TOMTOM je potřebné si uplatňovat výhradně přes servisní portál www.tomtom.com , kde budete obslouženi v češtině.

UPOZORNĚNÍ:


Reklamované zboží prosím dostatečně zabalit, balík označte nálepkou "křehké". Na zabalení zboží použít kartónovou krabici a pokud je třeba tak použijte výplň, která zboží chrání proti posunutí v krabici během přepravy.

Za obsah zásilky, jakož i za škody vzniklé během přepravy do servisu z důvodu nemožnosti kontroly obsahu zásilky před odesláním, resp. nevhodného (nedostatečného) zabalení reklamovaného zboží je plně odpovědný odesílatel zboží. Na takto vzniklé poškození během přepravy se záruka ani pojištění nevztahuje.

DSI nenese žádnou odpovědnost za obsah zásilky i případné škody při přepravě reklamovaného zboží do servisu.

Postup v případě doručení poškozené zásilky: manual postupu